Coyn Pryck is ook van andere dokumenten bekend. Opmerkelijk is dat Coyn hier als zwager van Johann van Bensenraede genoemd wordt.

Homepage terug/ zurück n. Genealogie Prick Inhoud dokumenten terug n. inhoud dokumenten/ zurück n. Inhalt Dokumenten