Exit
Startpagina
Homepage
Informatie
Documenten
      Inhoud
      documenten

      Archief
      Register
Stamboom
    Inhoud
    stamboom
    Symbolen
Teksten
Database
Diensten

Homepage

Genealogie Familie Prick

Inhoudsopgave stamboom

Alleen de onderstreepte pagina's zijn momenteel ter beschikking; de overige pagina's kunnen per e-mail aangevraagd worden.

A1 - De eerste Prick's --- beginnend 1301

X A2 - De vroege Prick's --- van 1500 tot een eerste familie van 1594 tot rond 1700

A3 - De stamvader (Baltasar) --- Ca. 1565 geboren, vanaf hem zijn vele Prick's genealogisch bekend.

X B3 - De Prick's bij St. Pieter --- Oorspronkelijk bij Heerlen woonachtig, vertrokken enigen naar St. Pieter.

X B4 - De onbekende Prick's --- van 1600 tot rond 1700 (Roermond/Maastricht)

C1 - Vervolg onbekende Prick's --- enkele onbekende personen

C2 - De Angelsaksische Prick's --- vanaf begin zestiende eeuw tot rond 1750.

X C3 - Oudvader Gaardus --- Hij had zeven zonen, waarvan de nazaten de stammen I tot VII vormden.

X D1 - Stam I --- afstammend van Egidius * 1739, Landheer te St. Pieter

X D2 - Prick met Prick, Stam II --- zoon van Willem trouwt met dochter Maria Johanna van Gerard Stam IV

X D3 - Stam III, Stam VI,VII --- stam VI en VII sterven uit

X D4 - Stam IV --- nazaten van Gerard *1750

X D5 - Stam V --- nazaten van Ludovicus * 1752

D7 - De Duitse Prick's --- Siegen/Treebeek/Hamburg/Gensdorf/Düsseldorf, maar ook Polen (Graudenz)

X E1 - Vervolg Stam I --- vervolg van D1 tot rond 1840

X E2 - Vervolg Stam II --- vervolg van D2 tot rond 1860

X E3 - Peer en Meer --- Franciscus en Maria Meertens Oud Vroenhoven, rond 1840 tot 1930

X E4 - Meer en Machiels, moederzijds --- de voorouders van Meer

X E5 - Tegenwoordige Stam IV --- vervolg van D4, nazaten van Josephus en Anna Meijers

E6 - De Van Wely´s --- de moederlijke lijn van Jacqueline Agathe, echtgenote van Dr. Franciscus

E7 - De Belgische Prick's --- beginnend rond 1690 in Melen (B)

X F1 - Vervolg Stam IV, vervolg Stam II --- vervolg van D4 en E2, vanaf rond 1880

X F2 - Verder vervolg Stam II --- van rond 1860 tot heden

X F3 - Seize enfants, quatre mort, douze vivant --- zestien kinderen van Peer en Meer E3

X F4 - Vervolg Stam IV, vervolg Stam III --- vanaf rond 1860

X F6 - De Brabantse Prick's - Stam IIB --- Helmond, Bladel, Boxtel, Eindhoven

X F7 - Vervolg Stam IIB

F8 - Vervolg Belgische Prick's --- in Cerexhe-Heuseux, Fléron, Sousmagne en Vaux

X G1 - Tegenwoordige Stam II --- nazaten van Joris en Anna Wishaupt

X G2 - Vervolg Stam IIIB --- nazaten van Paulus Hubertus, volgend uit F3

X G3 - Vervolg Stam IIIA --- nazaten van Dr. Prick van Wely (woordenboeken)

X G4 - Tegenwoordige Stam III --- nazaten van Leon, Matthieu en Rochus (F3)

X G5 - Vervolg Stam II --- nazaten van Gerardus Josephus en Francine Hageraats

X G6 - Vervolg Stam IID --- nazaten van Mattheus en Julia Duchâteau

X G7 - Vervolg tegenwoordige Stam IV en III

H4 - Tegenwoordige onbekende Prick's --- vanaf rond 1900 tot heden

X H5 - Vervolg Stam IID --- tak Duchâteau/Spauwen

X H6 - Vervolg tegenwoordige Stam IV

X H7 - Vervolg tegenwoordige Stam IIB

X I3 - Vervolg tegenwoordige Stam IIIA --- vervolg van H3