Exit
Startpagina
Homepage
Informatie
Documenten
      Inhoud
      documenten

      Archief
      Register
Stamboom
    Inhoud
    stamboom

    Symbolen
Teksten
Database
Diensten

LIJST VAN SYMBOLEN1)- kinderloos

1)- kinderlos

- getrouwd met

- verheiratet mit

- dito voor webtekst

- dito für Webtext

* - geboren

* - geboren

** - gedoopt

** - getauft

□ - begraven

□ - begraben

≈ - ca. / niet exact bekend

≈ - ca. / nicht exakt bekannt

? - verbinding niet zeker

? - Verbindung nicht sicher

| - kind van (bijzonder teken 1)

| 1) - Kind von

gen. - genoemd

gen. - genannt

(B4) - verwijst naar stamboom-pagina B4

(B4) - zeigt auf Stammbaumseite B4

[Nr.] - persoon bevindt zich ook op stamboom-pagina [Nr]

[Nr.] - Person befindet sich auch auf Stammbaumseite [Nr]

X - gescheiden

X - geschieden

(gest.) - overleden/gestorven

(gest.) - gestorben

"N.N." - naam onbekend, Nomen Nescio

"N.N." - Name unbekannt, Nomen Nescio

o - zonder trouwakte

o - ohne Heiratsurkunde

= - tweeling van

= - Zwilling von

1)..2) - eerste huwelijk, tweede huwelijk enz.

1)..2) - erste Ehe, zweite Ehe u.s.w.

2d, 3z - twee dochters, drie zonen

2d, 3z - zwei Töchter, drei Söhne

dv, zv - dochter van, zoon van

dv, zv - Tochter von, Sohn von

1k - één kind

1k - ein Kind

V - vervolg op volgende, van vorige

V - Verfolge auf Folgender, von Voriger

< - vervolg naar links/ van rechts

< - Verfolge nach links/ von rechts

< 1500 - voor 1500

< 1500 - vor 1500

> - vervolg naar rechts, van links

> - Verfolge nach rechts, von links

> 1712 - na 1712

> 1712 - nach 1712

┌─────┐ 1) - broers/zusters (Courier New)

┌─────┐ 1) - Geschwister

┼ (gest.) - dito overleden/gestorven (Courier New)

┼ (gest.) - dito gestorben

1) sinds 1995 behoren deze tekens tot de Karakter-Subset Courier New. Op sommige computers kan het voorkomen, dat deze tekens zich verschuiven.