Genealogie Prick

Boek "Kronieken Prick"


Homepage terug/ zurück n. Genealogie Prick Inhoud dokumenten terug n. inhoud dokumenten/ zurück n. Inhalt Dokumenten

In de boekbesprekung van 03/2007 in 'Het Land van Herle' schrijft de stadshistoricus Rudolf Braad o.a.:

Het in eigen beheer uitgegeven boek is van fraaie illustraties voorzien...Het geslacht Prick naar onze regio werpt licht op de geschiedenis van de landadel in oostelijk Zuid Limburg... Het boek geeft aardig wat documentatie, zoals de schrijver zelf zegt niet als 'echte genealogische studie' met bronverwijzingen in strikte zin, maar wel met de nodige verwijzingen voor verder onderzoek. Korte artikelen en verhaaltjes tussen de stamreeksen en historische verkenningen maken het geheel prettig leesbaar.

Genealogische studies brachten aan het licht, dat de vroegst bekende voorouders van de familie Prick / Pryck / Pricken uit het gebied tussen Maas en Rijn vandaan komen. De ridder Pryck van Hilgenrode komt in 1339 in Duitsland voor, maar tegenwoordig wonen ca. 80% van de Prick's in Nederland; de overigen voor het merendeel in Duitsland en België.
De inhoud beschrijft de familiegeschiedenis sinds de eerste vermelding van een ridder Pryck in 1301, de leenrechtelijke toestanden sinds de middeleeuwen, welke wapens de familie had, levensbeschrijvingen en bevat 109 verwijzingen naar gebruikte bronnen. De stamboom bestaat uit 47 stamboom-bladzijden, die tot in onze tijd reiken. Tesamen met de bijbehorende tekst, verzamelde dokumenten, 60 afbeeldingen, daarvan 30 kleurenfoto's, verlucht met verhalen, geeft de studie op 182 bladzijden een omvattende indruk over deze familie. Rond 1800 personen staan geregistreerd, daarvan dragen 1050 de naam Prick. Het boek kan met of zonder een CD besteld worden; op de CD staat het boek gedigitaliseerd (pdf-bestand) en staan nog verdere informaties van het internet.


De derde oplaag van augustus 2008 staat ter beschikking.

           Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave/ Lijst van symbolen
  Algemeen
  Voorwoord - Hoe kwam het tot een Genealogie?
Hoofdstuk 1 - Oorsprong familie Prick 1.1 De eerste Prick's 1.3 What's in a name 1.4 Kaart omgeving Heerlen met beschrijving
Hoofdstuk 2 - Ontwikkeling der familie 2.1 Leenrechtelijke toestanden 2.2 Twee wapens Prick 2.3 De populatie tot in de 17e eeuw
Hoofdstuk 3 - Inhoudsoverzicht stamboombladzijden Stamboombladzijden tot oudvader Gaardus
Hoofdstuk 4 - Vertelling Tieske Prick
Hoofdstuk 5 - Stamboombladzijden van Gaardus tot heden
Hoofdstuk 6 - De kolenmijnen 'prickoul'
Hoofdstuk 7 - Levensbeschrijvingen van noemenswaardige Prick's 7.1 Peer en Meer 7.2 Dr. F.P.H Prick van Wely 7.3 Oom Frans Prick, Ofm 7.4 Missiewerk in Brazilië 7.5 Prof J.J.G. Prick 7.6 Burgemeester E.M.J. Prick 7.7 Frank Prick van Wely 7.8 Max Prick van Wely

Hoofdstuk 8 - De Pricktochten
- Lijst van afbeeldingen en diverse documenten
Aanhangsels Appendix A - Register met gegevens over aangetrouwde familie Appendix B - Literatuur en lijst van publicaties van de Prick's Appendix C - Register van de Prick's

          Genealogie Familie Prick
       Lijst van afbeeldingen en documenten
1. Frans en Heide
3. Zegel Peter Prick van Geijsbach
5. Historie Voerendael, J. Habets (tekst)
6. Op de heiligen pynxstavont
8. Leen en Laatgoederen Schaesberg
9. Oorkonde lening hoeve Colmont
11. Coyn (Koenrad) Prick, Freiin v. Coels
13. Kaart Nekum en St. Pieter
15. Kaart Heerlen en omgeving
16. Leenrechtelijke toestand Heerlen
17. Wapen 3 vogels ca. 1900
19. Grafsteen Hendrik van Bylandt
21. van Till - Randwyck
23. Grafsteen St. Jan (met detail)
25. Zilvertekens Gilis en Nicolaas
27. De arme voerman Prick
29. Baronesse van Hoëvell
31. Victor van Wely en zijn vrouw
33. dr. F.P.H. Prick van Wely
35. Foto's van verschillende familieleden
36. Julia Elisabeth Duchâteau
38. Fotogalerij van twaalf familieleden
39. De bugattist Guillaume Jean M. Prick
41. Schilderij Marguerite en H. Tonkens
43. Commissaris mr. Perrick
45. Trouwerij Paulus Hubertus met Fey
46. Kaart van de mijn Prickoul
48. Aantekeningen woordenboek
50. Huis Meester Cornelis te Batavia
52. Dagboek Frank Prick van Wely
54. Kaart omgeving Prickenis
55. Kaart Prickenis omstreeks 1820
57. Foto Prickenis 1992
2. François aan zijn computer
4. Kasteel Hülchrath

7. Auszüge Herzogtum Kleve, T. Ilgen

10. Uit archief 'sementi de domo'
12. Historie Prickenscheyt (in het Frans)
14. Kasteel Terworm


18. Tekst over de drie vogels
20. Kaart Limburg, kort na 1747
22. Egidius, Landheer, graf St. Pieter
24. Nog een keer 3 vogels
26. Zilveren avondmaalbekers
28. Peer en Meer
30. Geboorteakte Jacqueline A. van Wely
32. Max en Bea Prick van Wely
34. Zijn vrouw Jacqueline Agathe

37. Haar zoon prof. Prick (Brick), U.S.A.

40. Dom Amandus in Rome/ paus P.J. II
42. De neerlandikus dr. Harry Prick
44. De neuroloog prof. dr. J.J.G. Prick

47. Schets mijn Neu-Prick
49. Brief aan prof. Bolland, 19 April 1904
51. Frank, opvolger v.d. woordenboeken
53. Dagboek Max Prick van Wely
 
56. Ridder te paard, Prickenis 1992
58. Grafiek van de Hoeve Gitzbach
 Document 'recepta per me'	
 Den Hoef op den Prickenscheidt    Een zegel uit 1728 betreffend Cuno Prick
 Document 'Octava St. Johanis'	    Document 'feria secunda'
 Ingenhovestatt 1476 an Prick	    Het leen Hattert bij Nijmegen
 Johann Prick / Jutta van Kolke    Gegevens uit "Germania Sacra"
 Archief Maastricht LVO 738/742/746/747
 Overlijden Zr. Tecla Margaretha Prick	

    Voor het namenregister en het zoeken van begrippen verwijs ik naar de CD.

   U kunt per e-mail bestellen. Met CD: 39.- EURO inkl., zonder 34,- EURO incl. Zie onder 'Services'.

1)   Drukkerij dd-Verlag, D- 96158 Birkach.

zum Top