Levensbeschrijvingen   -   Genealogie Prick

Max A. Prick van Wely (1909-2000)

Homepageterug/ zurück n. Genealogie Prick Inhoud teksten terug n. inhoud teksten/ zurück z. Inhalt Texte

          geb.1909 te Meester Cornelis, Nederlands Indië. Op achtjarige leeftijd tijdens verlof in Nederland, was hij bij zijn Tante Bella, na een oponthoud in een ziekenhuis t.g.v. rood-vonk, voor enige tijd op bezoek. Deze aardige tante, zo vond hij, woonde op de Bieslander Weg, in het oude huis van de Meertens, het gedeelte van de voormalige boerderij. Toen liep er nog een lokale stoomtram van Maastricht naar het kasteel Neercanne. In zijn tijd in Nijmegen kwam hij op het Canisius-College en woonde in een groot huis (Bijleveld Singel No.8), waar zijn vader hem het inrichten van een klein chemielabor en een donkere kamer mogelijk maakte. Hij fotografeerde altijd graag.

          Hij studeerde bij Willem Kerper en Sem Dresden, onderging de invloed van Igor Strawinsky, wat tot uiting kwam in zijn "Rhapsodie" voor piano en orkest en in de virtuoos geschreven "Toccate" voor piano. Zijn muziek heeft dikwijls een tweeslachtig karakter, waarin nu eens hetromantische, dan weer het streng zakelijke op de voorgrond treedt. In zijn laatste werken blijkt echter de romantische kant van zijn gevoelsleven te overheersen. Prick van Wely schreef o.m.volgende muziek: twee Pianoconcerten; een symphonisch gedicht "Beatrijs"; een komische opera "Maestro Giovanni"; drie Etuden voor piano; een "Magnificat" voor soli, gemengd koor en orkest (bekroond) ; een Trio voor fluit, clarinet en piano; een Strijktrio; een Duo voor twee violen en een Strijkkwartet. Zijn werk is zeer veelzijdig; hij schreef o.a. twee muzieksprookjes 1) "Alles op zijn plaats", van Hans Christiaan Andersen en 2) "Het wonderkind Frederik", dat door zijn zuster Marguerete geschreven werd. Deze sprookjes werden enige malen uitgevoerd en door de radio uitgezonden. Voor het overzicht van zijn oevre verwijs ik naar een door - klik hier op - Albert Brussee geschreven samenstelling. Tevens geeft Brussee in de inleiding een vakkundige levensbeschrijving van deze ijverige componist en schrijver. Er staan 114 muziekstukken, tien boeken, achttien vertalingen en bewerkingen en talloze artikelen op zijn naam.

          De neerlandicus Harry Prick schrijft naar aanleiding van het overlijden over Max: «Maar het zal jullie ook ongetwijfeld tot troost hebben gestrekt dat jullie deze uitgesproken bijzondere persoonlijkheid tot op zó hoge leeftijd in jullie midden mochten hebben. Toen ik verleden zomer, tamelijk langdurig naast hem gezeten in die Eindhovense tuin, met hem van gedachten kon wisselen, viel mij in deze daar als een patriarch de tuin overheersende gestalte op hoe hem, ondanks de bijna blindheid van zijn ogen, een buitengewoon ontwikkeld gevoel voor humor (van de ware geestige soort) onaangetast overeind had weten te houden. En dit naast een niet geringe taalgevoeligheid, zoals bleek uit zijn vaak heel oorspronkelijke keuze van de woorden, die hij als 't ware met zijn lippen leek te proeven. Ik ben blij hem toen te hebben meegemaakt.«

Max Prick van Wely met zijn echtgenote Beatrix op het terras Vrijthof, Maastricht augustus 1992
Afbeelding uit de Radiobode - een vrijdag, de 12e september

    U kunt twee CD's met 1) de muzieksprookjes "Alles op zijn plaats", "Het wonderkind Frederik" (helaas zeer slechte kwaliteit) en het pianostuk "Intermezzo" en 2) een radiointerview uit 1990 voor 10,- Euro incl. verzendkosten bestellen.

Gedeelte "Wonderkind Frederik"
Gedeelte "Alles op zijn plaats"
Gedeelte "Intermezzo"

Homepageterug/ zurück n. Genealogie Prick Inhoud teksten terug n. inhoud teksten/ zurück z. Inhalt Texte